Aktualności

Carving i nie tylko

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku zbliża  się  do  zakończenia  projektu unijnego  realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego pt. „Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery”, w którym partnerem zagranicznym projektu jest ADC College z Londynu.

ue

Projekt zawierał 4 tygodniowy stażu zawodowy w  Londynie dla grupy 15 uczniów szkoły, kształcących się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej. Aktualnie  trwają  prace  związane  z raportem końcowy  i  przygotowaniem  konferencji podsumowującej  projekt, którego  wartość  wynosiła  ok. 45 tys. euro.

Uczniowie, którym nie  dane  było podnosić swoje kwalifikacje  w Londynie  mają  możliwość  uczestniczenia w projekcie  systemowym „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, którego  głównym celem jest poprawa jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim. Działaniami umożliwiającymi osiągnięcie powyższego celu są m.in. praktyki zawodowe, które uczniowie odbywają zgodnie z opracowanymi specjalnie na potrzeby projektu standardami praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, zajęcia z języków obcych i doradztwa zawodowego  oraz spotkania uczniów z pomorskimi przedsiębiorcami.
Uczniowie mają także możliwość zdobywania uzupełniających lub nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnego rodzaju kursach. W  Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 3 oferta zorganizowano następujące kursy:

  • Prawo jazdy kategorii B,
  • AutoCAD i kosztorysowanie,
  • Kursy gastronomiczne (barman, barista, kelner, dekorator potraw (carving), dietetyk).

Należy podkreślić, że oferta kursów dostosowana jest do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Prócz działań adresowanych do uczniów i pracodawców, szkoła została objęta wsparciem w formie zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia zawodowego.
W dniu 16.11. w sali  konferencyjnej ZSP nr 3 „Przy Orliku”  wręczono  certyfikaty  potwierdzające  ukończenie  wyżej wymienionych kursów. W  podsumowaniu oprócz nauczycieli  szkoły a  także  dyrekcji wzięli udział Naczelnik Wydziału Promocji ,Edukacji ,Kultury i Sportu Pani  Sylwia  Grabowska  oraz koordynator  powiatowy projektu  Pani  Milena Kulińska.

 Skip to content Przewiń do góry strony