KILKA SŁÓW
O PROJEKCIE...

Dobry zawód otwiera drzwi do Europy 2014-1-PL01-KA102-000428
Uczestnikami stażu było 30 uczniów klas III kształcących się w zawodach:technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik informatyki i technik logistyki. W projekcie mógł wziąć udział każdy kto wśród ocen na koniec I semestru w II klasie, nie miał ocen niedostatecznych, a z języka angielskiego co najmniej ocenę dostateczną.Pierwszy etap rekrutacji uwzględniał oceny z przedmiotów zawodowych i języka angielskiego, przeliczone na punkty. W drugim etapie, wszyscy rozwiązali obowiązkowy test z języka angielskiego i przygotowali prezentację multimedialną,która miała opowiedzieć o naszej szkole: ADC College, pracodawcom, oraz wszystkim, którzy chcieliby np. rozpocząć tu naukę.Ostatecznie do udziału w projekcie wyłoniona została grupa 30 uczniów z największą liczbą punktów oraz 2 uczniów rezerwowych z kolejno najwyższymi wynikami. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom zrealizować najważniejsze cele:
  • odbycie 4-tygodniowych praktyk zawodowych w firmach w Londynie,
  • poznanie standardów obsługi, nowych technologii i kierunków rozwoju przyszłych zawodów
  • samodzielną realizację zadań w miejscu pracy
  • poprawę znajomości języka angielskiego
  • zwiększenie kompetencji interpersonalnych i społecznych

ZAGRANICZNY
PARTNER


adcNasz Projekt „Dobry zawód otwiera drzwi do Europy” powstał dzięki współpracy naszej szkoły: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku oraz zagranicznego partnera ADC Technology Training LTD (ADC College) z Londynu. Partner, firma ADC College z Londynu, to organizacja działająca na rynku edukacji i rozwoju zawodowego od 1991 roku. W swojej ofercie edukacyjnej posiada szeroką gamę kursów i szkoleń: programy stażowe ze szkoleniem języka angielskiego, programy językowo-kulturowe, staże zawodowe oraz profesjonalne szkolenia wymiany doświadczeń. Każdego roku zapewnia wysoką jakość edukacji zawodowej i stwarza, optymalne warunki do zdobywania wiedzy dla ponad 1000 uczestników swoich kursów oraz staży zawodowych, organizowanych we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. ADC College już po raz trzeci współpracowało z naszą szkołą przy organizacji i realizacji praktyk zawodowych. Za wszystko odpowiadał mentor projektu, Pan Mateusz Mical, który wspólnie z zespołem, wzorowo przygotował zakwaterowanie oraz miejsca staży zgodne z kompetencjami i oczekiwaniami jakie mieliśmy.
Zobacz całą galerię