Zostań Zawodowcem

Marszałek województwa pomorskiego podpisał umowy ze starostą malborskim na realizację dwóch projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, dotyczących wsparcia szkolnictwa zawodowego.

Podpisanie umowy przez starostę Mirosława Czaplę z marszałkiem Mieczysławem Strukiem to konsekwencja przygotowań prowadzonych od ponad roku przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Samorząd województwa we współpracy z organami prowadzącymi szkoły zawodowe, w szczególności z powiatami, z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy prowadził unikalny w skali kraju proces nakierowany na racjonalne wykorzystanie dostępnych funduszy, tak by podejmowane działania rzeczywiście służyły unowocześnieniu pomorskich szkół zawodowych i – co najważniejsze, by absolwenci tych szkół dobrze radzili sobie na rynku pracy, by ich wiedza i umiejętności odpowiadały potrzebom zgłaszanym przez pracodawców.

W ramach przygotowań dokonano oceny dostępnej bazy dydaktycznej, oszacowano potrzeby, przygotowano lokalne koncepcje rozwoju szkolnictwa zawodowego, podpisano porozumienia z pracodawcami, szczegółowo zaplanowano formy wsparcia uczniów oraz doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych, zaplanowano także niezbędne modernizacje infrastruktury szkół zawodowych i zakup nowoczesnego doposażenia pracowni.

W powiecie malborskim na podniesienie jakości edukacji zawodowej w ramach projektu zintegrowanego przeznaczone zostanie ponad 7,4 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 6,4 mln zł.

Pierwszy z projektów „Zostań ZAWODOWCEM” o wartości 3,3 mln zł otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 2,9 mln zł. Udzielona dotacja wspierać będzie szkoły zawodowe powiatu malborskiego w tym między innymi : 16 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 460 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Udzielona dotacja ukierunkowana będzie w naszej szkole na następujące zawody w których kształci szkoła:

  • technik informatyk,
  • technik logistyk,
  • technik spedytor,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • technik hotelarstwa,
  • technik obsługi ruchu turystycznego.

Uczeń w zależności od zawodu w , którym się kształci będzie miał możliwość ukończenia szeregu szkoleń, kursów spośród których wymienić należy m.in. miernictwo i montaż światłowodowych bezprzewodowych i miedzianych lokalnych sieci komputerowych , konfiguracja serwerów Microsoft, podstawy robotyki, grafika komputerowa, kurs prawa jazdy kat. B oraz wózki widłowe, carving, barista, kelner, florystyka, sushi, kuchnia molekularna itp…

Zaplanowano także udział młodzieży w specjalistycznych targach branżowych w Warszawie i Poznaniu oraz wizyty studyjne u pracodawców.

Drugi z projektów pt. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w szkołach zawodowych „.Wartość projektu wynosi 4,1 mln zł . Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 3,5 mln zł. Projekt będzie realizowany od stycznia 2017 roku do grudnia 2018 roku.

Nasza szkoła wzbogaci się o sprzęt do: pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, pracowni obsługi, pracowni hotelarskiej, pracowni komunikacji w języku obcym, pracowni aplikacji internetowych, pracowni turystyczno-geograficznej, pracowni spedycji, pracowni środków transportu, pracowni gospodarki materiałowej.

 


regulamin rekrutacji i uczestnictwa (pdf)

regulamin odbywania staży (pdf)


Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnika projektu (pdf)

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE UCZNIA/NAUCZYCIELA – UCZESTNIKA PROJEKTU (pdf)

Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE UCZNIA/NAUCZYCIELA – UCZESTNIKA PROJEKTU w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych (pdf)

załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE PERSONELU PROJEKTU (pdf)

 


KLIKNIJ TYTUŁ INNEGO ARTYKUŁU Z KATEGORII ZOSTAŃ ZAWODOWCEM


Wizyta studyjna uczniów ZSP nr 3

Dnia 17.03.2022r. uczniowie klas pierwszych kształcący się w zawodach technik hotelarstwa oraz  technik organizacji turystyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 uczestniczyli  ponownie w wyjeździe  do Hotelu Sadova **** w Gdańsku w ramach wizyty studyjnej realizowanej dzięki udziałowi szkoły w  projekcie  Zostań ZAWODOWCEM współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Hotel Sadova […]

0 komentarzy

Nowe kwalifikacje uczniów ZSP nr 3

10 uczniów z klas kształcących się w zawodach technik informatyk i technik programista Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w okresie ferii  uczestniczy w kursie   pn. „Miernictwo i montaż światłowodowych bezprzewodowych i miedzianych lokalnych sieci komputerowych. Celem 20 godzinnego kursu jest wyposażenie uczestników w dodatkowe kompetencje zawodowe z zakresu technologii światłowodowej . Program szkolenia […]

0 komentarzy

Nowe kwalifikacje uczniów ZSP nr 3

W miniony weekend uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk i technik programista odbyli kurs AutoCAD  przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownicy poznali podstawowe obiekty wektorowe – zdobyli umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to nabyli umiejętności zarządzania  cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek. Kurs zrealizowany  dzięki udziałowi szkoły w  projekcie  „Zostań […]

0 komentarzy

Informatycy z ZSP nr 3 na targach Game Arena 2021

45 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, klas kształcących się w zawodach technik informatyk i technik programista miniony  weekend tj 23-24  października spędzili w Poznaniu na Targach Game Arena  2021. Poznań Game Arena to największe w Polsce i tej części Europy  targi gier komputerowych i rozrywki multimedialnej, organizowane zarówno dla branży jak i indywidualnych zwiedzających. […]

0 komentarzy

Wizyta studyjna uczniów ZSP nr 3

Dnia 11.10.2021r. uczniowie klas czwartych kształcący się w zawodach technik logistyk oraz  technik spedytor w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 uczestniczyli  w wyjeździe na Uniwersytet Gdański w Sopocie w ramach wizyty studyjnej realizowanej dzięki udziałowi szkoły w  projekcie  „Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi Priorytetowej […]

0 komentarzy

Wizyta studyjna uczniów ZSP nr 3

Dnia 29.09.2021r. uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodzie technik logistyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 uczestniczyli  w wyjeździe do Portu Morskiego w Gdyni w ramach wizyty studyjnej realizowanej dzięki udziałowi szkoły w  projekcie  „Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania […]

0 komentarzy

Najlepsi z ZSP 3 na wycieczce w Gdańsku

Tradycją naszej szkoły jest coroczne docenianie uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce, stuprocentową frekwencję lub aktywnie i wyróżniająco działają na rzecz szkoły. Tym razem nagrodą i podziękowaniem dla 52 Najlepszych w roku szkolnym 2020/2021 był wyjazd integracyjny do Gdańska na projekcję filmu „Free Guy”. Historia przeciętnego urzędnika bankowego, którego życie okazuje się być zupełnie […]

0 komentarzy

Młodzież ZSP3 uczyła się w hotelu – artykuł

0 komentarzy

Dodatkowe kwalifikacje dla uczniów ZSP nr 3

Miesiąc  maj , to miesiąc w którym uczniowie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3    realizują  kursy ,dzięki którym zdobywają dodatkowe kwalifikacje  oraz  nowe umiejętności. Realizacja kursów  jest możliwa  dzięki uczestnictwu szkoły w projekcie pn. „Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3, Edukacja […]

0 komentarzy

Wizyta studyjna uczniów ZSP nr 3

W ramach projektu Zostań Zawodowcem współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, dotyczącego wsparcia szkolnictwa zawodowego, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku kształcący się w zawodach: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w piątek 6 marca uczestniczyli w zajęciach i pokazach przygotowanych przez studentów partnerskiej uczelni […]

0 komentarzy

Dodatkowe kwalifikacje dla uczniów ZSP nr 3

W minionym tygodniu  zakończyły się  kursy nadające dodatkowe kwalifikacje dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Tym razem uczestnictwo w kursach objęło 30 uczniów kształcących się w zawodach : technik organizacji usług gastronomicznych, technik organizacji turystyki oraz technik hotelarstwa. Zorganizowane kursy to: -carving i  garnirowanie potraw, -florystyka, -barman-shaker. Zajęcia  poprowadzili specjaliści w swoich branżach wyłonieni […]

0 komentarzy

Informatycy z ZSP nr 3 na targach Game Arena 2019

40 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, klas kształcących się w zawodach technik informatyk i technik programista miniony  weekend tj 19-20  października spędzili w Poznaniu na Targach Game Arena  2019. Poznań Game Arena to największe w Polsce i tej części Europy  targi gier komputerowych i rozrywki multimedialnej, organizowane zarówno dla branży jak i indywidualnych zwiedzających. […]

0 komentarzy

Informatycy z ZSP nr 3 w Lacroix Electronics

W  dniu 10  czerwca  2019 r. uczniowie klas informatycznych uczestniczyli w  wyjeździe  studyjnym do firmy Lacroix Electronics  w Kwidzynie. Wyjazd realizowany był w ramach   projektu pn. „Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3, Edukacja zawodowa Poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej Regionalnego […]

0 komentarzy

Logistycy z ZSP nr 3 w Porcie Lotniczym

W dniu 03.06.2019r. uczniowie klas logistycznych z ZSP nr 3 w Malborku w ramach projektu ,,Zostań zawodowcem” uczestniczyli  w wycieczce  do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku – Rębiechowie. Liczba odprawianych pasażerów klasyfikuje port lotniczy w Gdańsku jako port lotniczy regionalny główny i jest to obecnie 3. polski port lotniczy za warszawskim lotniskiem Chopina oraz […]

0 komentarzy

Informatycy z ZSP nr 3 na Warsaw Games Show

W dniach 1-2 czerwca w Warsaw Expo w Nadarzynie uczniowie  klas informatycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  uczestniczyli się kolejnej edycji  Warsaw Games Show połączonej z Warsaw Comic Con. Po  przybyciu na targi na uczestników czekało wiele atrakcji!  Wielbiciele zmagań e-sportowych mieli możliwość uczestniczyć w oficjalnym rozpoczęciu Polskiej Ligi Esportowej w League of Legends. Pierwsze rozgrywki i  zmagania  uczestników można było obserwować  […]

0 komentarzy

Uczniowie ZSP nr 3 na targach Mazury HoReCa

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, w dniach 09-10.04.2019 r. brali udział w targach  Mazury HoReCa, odbywających się w kompleksie Expo Mazury w Ostródzie. Czwarta edycja targów pokazała na co stać branżę kulinarną w Polsce.  Ponad stu wystawców z branży gastronomicznej, hotelarskiej i cateringowej chwaliło się […]

0 komentarzy

Nowy partner ZSP nr 3

Realizując  projekt pn.: „Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku kształcący się w zawodach technik hotelarstwa, technik usług turystycznych oraz technik żywienia i usług gastronomicznych […]

0 komentarzy

Klasy logistyczne w Sopockiej Szkole Wyższej

W dniu 23.11.2018r. młodzież klas logistycznych kl. 2Lb, 1La i 1Lb wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe do Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie. Wyjazd  realizowany był w ramach projektu „Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie  uczestniczyli w wykładzie, prowadzonym przez dr inż. Andrzeja Michalaka – pracownika SSW i Prezesa Zarządu Fundacji ,,Wizja Rozwoju” […]

0 komentarzy

Uczniowie ZSP nr 3 na Game Arena Poznań 2018

Uczniowie z klas pierwszych  kształcących się w  zawodzie technik informatyk w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w  dniach 13-14 października  uczestniczyli w  największych targach  gier komputerowych w Polsce Game Arena   2018. Targi PGA jak co roku odbywają się w Poznaniu. Tegoroczną edycję odwiedziło najwięcej osób w historii  targów. Uczestnicy mogli zobaczyć  wszelkie nowinki z branży […]

0 komentarzy

Młodzież ZSP nr 3 na targach Polagra Gastro/Invest Hotel

Młodzież  ZSP nr 3 na  targach Polagra Gastro/Invest Hotel Dnia 1 października, rozpoczęły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Gastronomii i Wyposażenia Hoteli POLAGRA GASTRO/INVEST HOTEL. Uczniowie  1 i 2 klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku wzięli udział w targach w dniach 3-4 października. Te  dwa dni zapamiętają  z […]

0 komentarzy

SPOTKANIA SAMOKSZTAŁCENIOWEGO ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA SAMOKSZTAŁCENIOWEGO ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Z BRANŻY TRANSPORT, LOGISTYKA, MOTOTYZACJA Z DNIA 13.09.2018r. W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MALBORKU   Wraz z początkiem roku szkolnego kadra nauczycieli przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku poszerza swoją wiedzę. W dniu 13-09-2018 r. nauczyciele wzięli udział w spotkaniu z Piotrem […]

0 komentarzy

Dodatkowe kwalifikacje dla uczniów ZSP nr 3

Miesiąc  czerwiec , to miesiąc w którym uczniowie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 kończyli  realizacje  kursów ,dzięki którym zdobyli dodatkowe kwalifikacje  oraz nabyli nowe umiejętności. Realizacja kursów  była możliwa  dzięki uczestnictwu szkoły w n/w projektach :.„Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014–2020 , oraz projekcie pn. „Zostań […]

0 komentarzy

Wyjazd uczniów ZSP nr 3 do Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie.

W dniu 05.06.2018 r. młodzież klas logistycznych  wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe do Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie. Wyjazd  realizowany był w ramach projektu „Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie  uczestniczyli w wykładzie, prowadzonym przez p. J. Pietrzak – pracownika SSW ds. marketingu i promocji, która zapoznała nas z ofertą edukacyjną uczelni, […]

0 komentarzy

Uczniowie ZSP nr 3 na „Good Game Warsaw 2018”

21 i 22 kwietnia najlepsi uczniowie z klas informatycznych naszej szkoły wzięli udział w targach gier komputerowych „Good Game Warsaw 2018” oraz w „Warsaw Comic Con”.  Podczas targów uczniowie poznali najnowsze nowinki z branży komputerowej, brali udział w wielu turniejach, kibicowali  graczom Polskiej Ligi  E-sportowej. Można było zmierzyć się w pojedynkach w Clash of Royal, […]

0 komentarzy

Carving dla uczniów ZSP nr 3

Kolejna  grupa uczniów  klas gastronomicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  w  dniach  13 – 21 kwietnia odbyła kurs „Carving i garnirowanie potraw”. Zajęcia realizowane były w ramach projektu pn. „Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3, Edukacja zawodowa Poddziałania 3.3.1 Jakość […]

0 komentarzy

Uczniowie ZSP nr 3 na „Mazury EXPO”

Mazury EXPO to niezwykłe wydarzenie dotyczące promocji branży hotelarsko-gastronomicznej zgodnej ze standardami HoReCa jakie obowiązują w Europie. Już po raz drugi uczniowie klas gastronomicznych, dzięki realizowanemu w szkole projektowi „Zostań zawodowcem”  mieli możliwość uczestnictwa w tym interesującym wydarzeniu. Przyglądając się wystawcom i ich ofercie, uczniowie ZSP Nr 3 z Malborka  przekonali się jakie trendy obowiązują […]

0 komentarzy

Uczniowie ZSP nr 3 w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

9.04.2018 r. klasy informatyczne  uczestniczyły  w  wyjeździe  studyjnym do Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, która znajduje się w Gdańsku. Szkoła ta mieści się w starym, urokliwym budynku w dzielnicy Orunia. Na miejscu czekał na nas szereg atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Uczestniczyliśmy w wykładzie na temat sztucznej inteligencji. Jest to bardzo teraźniejszy temat, zważając na to jak […]

0 komentarzy

Młodzież ZSP nr 3 na Międzynarodowych Targach Transportu, Spedycji i Logistyki 2018 w Nadarzynie

W dniach 22-23.03.2018 r. 78 uczniów z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku kształcący się w zawodzie technik logistyk i technik spedytor wzięło udział w II edycji Międzynarodowych Targów Transportu Spedycji i Logistyki  MT TSL 2018 – imprezie, w której zaprezentowało się tysiące profesjonalistów związanych z szeroko rozumianą branżą: producenci, dystrybutorzy i importerzy. Odbywająca […]

0 komentarzy

Wyjazd uczniów ZSP nr 3 do Zakładów Porcelany Stołowej

Uczniowie klas gastronomicznych  Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 3   w  dniu 14 marca  2018 r. wyjechali  do Lubiany  gdzie  mieli okazję zapoznać się z technologią produkcji naczyń porcelanowych w jednej z największych fabryk tego typu w Europie działającej od 50 lat. Fabryka specjalizuje się  w produkcji zastawy hotelowej, domowej  oraz zastawy specjalnej. Wizyta w zakładach przemysłowych […]

0 komentarzy

Młodzież ZSP nr 3 w Poznaniu i Berlinie

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku kształcący się w zawodach technik hotelarstwa, technik usług turystycznych oraz technik żywienia i usług gastronomicznych 9 marca 2018 r. mieli okazję zwiedzić Browar Lech  oraz uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Wyższą Szkołę hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Wyjazd i zajęcia  zrealizowano w ramach projektu pn. „Zostań ZAWODOWCEM” […]

0 komentarzy

Wizyta uczniów ZSP nr 3 w Centrum Informatycznym TASK w Gdańsku

9 marca  2018 r. uczniowie klas kształcących się w zawodzie technik informatyk- 2K, 3K wraz z opiekunami uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Centrum Informatycznego Akademickiej Trójmiejskiej Sieci Komputerowej, mieszczącego się na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Uczniowie udali się do działu komputerów dużej mocy ,gdzie wysłuchali wykładu prowadzonego przez pracownika CI TASK. Tematem […]

0 komentarzy

Spotkanie zespołów samokształceniowych

W dniu 5.12.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku odbyły się spotkania zespołów samokształceniowych przedmiotów logistyczno – spedycyjnych  oraz  branży turystyczno-hotelarsko-gastronomicznej. Głównym tematem pierwszego zespołu były zmiany w kształceniu zawodowym, w oparciu o reformę edukacji od roku szkolnego 2017/2018, a także nowa podstawa programowa kształcenia   w  zawodach technik logistyk i technik spedytor. […]

0 komentarzy

CISCO i serwery Microsoft dla uczniów ZSP nr 3

W listopadzie   wybrani uczniowie klas informatycznych  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  rozpoczęli zajęcia  na dwóch kursach nadających im dodatkowe kawalifikacje .Pierwszy z nich to kurs Cisco Certified Networking Associate (CCNA)  , w czasie którego prowadzone są wykłady i laboratoria związane z zagadnieniami projektowania, budowania i administrowania sieciami komputerowymi. W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia we […]

0 komentarzy

Młodzież ZSP nr 3 na targach turystycznych

W dniach 23 i 24.11.2017 r. młodzież klas turystyczno-hotelarskich  wraz z opiekunami uczestniczyła w wycieczce do Warszawy na Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw 2017. Wyjazd zrealizowano w ramach projektu pn. „Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3, Edukacja zawodowa Poddziałania 3.3.1 […]

0 komentarzy

Kuchnia molekularna w ZSP nr 3

Uczniowie  klas gastronomicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w  piątek 17 listopada  odbyli  kurs z  zakresu  kuchni molekularnej. Kuchnia molekularna nazywana również kuchnią kreatywną to rodzaj kuchni wykorzystujący wiedzę naukową na temat gotowania. Celem kucharzy molekularnych jest wydobycie z potraw ich czystego smaku. Znane smaki przyjmują nieoczekiwane formy, ograniczeniem może być tutaj jedynie wyobraźnia kucharza. […]

0 komentarzy

Wyjazd logistyków do Sopockiej Szkoły Wyższej

W dniu 15.11.2017r. młodzież klas logistycznych (kl.2L i 3L) wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe do Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie. Wyjazd  realizowany był w ramach projektu . „Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie  uczestniczyli w wykładzie, prowadzonym przez p. J. Pietrzak – pracownika SSW ds. marketingu i promocji, która zapoznała nas z […]

0 komentarzy

Carving dla uczniów ZSP nr 3

Uczniowie klas gastronomicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 ukończyli kurs „Carving i garnirowanie potraw”. Zajęcia realizowane były w ramach projektu pn. „Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3, Edukacja zawodowa Poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na […]

0 komentarzy

“Targi gier, czyli Poznań Game Arena 2017.”

W dniach 7 i 8 października w Poznaniu odbyły się coroczne targi PGA. Tą imprezę w tym roku odwiedziło dokładnie 72 817 graczy, w tym  47 uczniów pierwszych klas informatycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Do Poznania przyjechaliśmy około godziny 10, po czym udaliśmy się prosto na targi. Cała impreza odbywała się w kompleksie hal […]

0 komentarzy

Wizyta w Sopockiej Szkole Wyższej

7 czerwca 2017 roku uczniowie z klas pierwszych technik spedytor i technik logistyk  w ramach projektu „Zostań zawodowcem” odwiedzili Sopocką Szkołę Wyższą. Przedstawiciele Sopockiej Szkoły Wyższej  zapoznali młodzież z szeroką ofertą możliwości kontynuowania edukacji na uczelni prywatnej po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. SSW oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe. Głównymi kierunkami są: architektura, […]

0 komentarzy

Uczniowie klas informatycznych na Good Game Warsaw

Młodzież klas informatycznych Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3 w dniach 1-2 czerwca w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej oraz projektu unijnego „Zostań Zawodowcem” udała się do Warszawy na targi Good  Game Warsaw. Good  Game Warsaw to największe w Polsce i tej części Europy  targi gier komputerowych i rozrywki multimedialnej, organizowane zarówno dla branży jak i indywidualnych […]

0 komentarzy

Targi Robotyki Cyberbot Poznań 2017

7  maja 2017 r. młodzież ZSP nr 3 kształcąca się w zawodzie technik informatyk uczestniczyła w wyjeździe  ramach projektu na XIV Targi Robotyki Cyberbot 2017 do Poznania. Młodzież miała możliwość spotkania się z różnymi pracodawcami. Firma Axidro pokazała drony bezzałogowe. Ludzie tam pracujący to pasjonaci lotnictwa,  konstruktorzy i certyfikowani operatorzy bezzałogowych statków powietrznych, którzy organizują […]

0 komentarzy

Wyjazd studyjny klas spedycyjnych i logistycznych

Dnia 27 kwietnia 2017 roku uczniowie pierwszych klas spedycyjnych i logistycznych wzięli udział w wyjeździe studyjnym do  firmy produkcyjnej Interplastic w Chwaszczynie. Firma Interplastic działa na rynku od 30 lat i specjalizuje się w branży sprzętu sportowego. Produkcja oraz wyposażenie obiektów sportowych, obiektów użyteczności publicznej, produkcja dla branży muzealnej, elementy placów zabaw oraz indywidualne zamówienia […]

0 komentarzy

Młodzież klas gastronomicznych na targach

Mazury EXPO to niezwykłe wydarzenie dotyczące promocji branży hotelarsko-gastronomicznej zgodnej ze standardami HoReCa jakie obowiązują w Europie. Uczniowie klas gastronomicznych, dzięki realizowanemu w szkole projektowi „Zostań zawodowcem”  mieli możliwość uczestnictwa w tym interesującym wydarzeniu. Przyglądając się wystawcom i ich ofercie, uczniowie ZSP Nr 3 z Malborka  przekonali się jakie trendy obowiązują w nowoczesnym hotelarstwie i […]

0 komentarzy

Wizyta studyjna hotelarzy i turystów w Radisson Blu *****

10 kwietnia 2017 r. uczniowie klas pierwszej i drugiej  hotelarsko -turystycznej  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  w Malborku w ramach projektu pt. ,,Zostań zawodowcem”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 odwiedzili hotel Radisson Blu *****, położony w samym sercu zabytkowej zabudowy Gdańska. Hotel Radisson Blu zachwyca historyczną fasadą, a […]

0 komentarzy

Wizyta studyjna u pracodawcy – Wytwórnia Porcelany Stołowej Lubiana S.A.

„Różowe moje spodeczki, Kwieciste filiżanki, Leżące na brzegu rzeczki.” („Piosenka o porcelanie” Czesław Miłosz) „Dnia 07 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy 1 i 2 G wzięli udział w wycieczce do Łubiany. W tej kaszubskiej wiosce znajduje się jeden z największych na świecie producentów porcelany dla gastronomii, hoteli i domu „Lubiana”. Firma jest nowoczesnym producentem porcelany […]

0 komentarzy

Warsztaty oraz Konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego

„Nie ma nic bardziej wartościowego w procesie budowania własnej ścieżki kariery niż przekonanie, kim jestem, dokąd zmierzam i co mogę zaoferować przyszłemu pracodawcy.” W ramach projektu „Zostań zawodowcem” uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach warsztatowych oraz konsultacjach indywidualnych z doradztwa zawodowego. Celem zajęć jest wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych.  Aby być […]

0 komentarzy

Sieć współpracy i samokształcenia ZSP nr 3

Sprawozdanie ze spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli branży ICT w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. Temat spotkania: Nauczyciele Branży ICT  w obliczu nowych wyzwań zreorganizowanego szkolnictwa zawodowego. Charakter spotkania: – Panel dyskusyjny służący wymianie doświadczeń i rozpoznaniu problemów  organizacyjno-technicznych oraz dydaktycznych wynikających z wdrażanych zmian. Materiały robocze: PPKZ z marca […]

0 komentarzy
 Skip to content Przewiń do góry strony